January 17, 2019

Omaha är inte Texas Hold’em

Detta en ny artikel från Bill Burton, som vi känner oss, ger utmärkt information på skillnaderna mellan Omaha Hold dem och Texas Hold dem poker. Även om varje tillhör hållen dem pokerfamiljen, måste de spelas ganska olikt.
Den nya svallvågen i populariteten av poker har haft en sorleffekt. Medan många nya spelare sammanfogar leken, försöker många erfarna spelare deras hand på nya lekar. Någon gräns rymmer som dem, förgrena sig spelare ut för att spela ingen gräns rymmer dem, och ganska några av dem försöker leken av Omaha. Deras förfall är att de tänker att de kan segra på Omaha genom att använda Texas Hold dem strategi.

Omaha kan se som håll dem, därför att den spelas med fem gemenskapkort, men det är var likheterna avslutar. I håll dem kan du använda någon kombination för fem kort. I Omaha måste du använda kort två från din hand och tre kort från brädet.
Påstå händer
I Omaha får du fyra personliga kort i stället för två. Några spelare kan tänka, att denna ger dem de dubbla startande handkombinationerna, men i verkligheten med fyra kort som du har sex möjlighet två kortkombinationer. Du har fyra kort ABCD som kombinationerna är ANNONSEN för AC BD för AB DEN CD F. KR.
Rym som dem, tänker spelare att denna ger dem anledning mer händer med alla dessa startande kombinationer. Du måste minnas att varje av de andra spelarna har också 6 två startande kombinationer för kort så i tio som räckas leken dig ha 6 kombinationer men dina motståndare att ha 54 bland dem. Du behöver faktiskt vara selektivare.

Starta handbehov att koordineras. Detta betyder att de fyra korten bör arbeta tillsammans liksom att ha en rak möjlighet som kan slå in runt om misslyckandet. Dubblett passade händer, som innehåller överdängare, är bra för korten de mutterspolning emellertid tre eller fyra av den samma dräkten är en avskrädehand i mest anföra som exempel, som du minskar dina släta möjligheter.
Stora par segrar sällan
Ett av de största felen som jag ser, är en spelare som lyfter och beträffande-lyfter med ett stort par. Medan fackraket kan vara en stor hand i håll dem, ska den rymma sällan upp i Omaha i ett multiway lägger in. I Hi/lo ska varje spelare med ett topp- och litet kort spela som ska minska vidare att dina par av överdängare ska vara vinnaren. Omaha är en lek av raksträckor, spolningar och utsålt.

Positional lönelyfter arbetar inte.
I håll dem kan du ibland lyfta från sen position och segra krukan, när varje viker. I Omaha ska du ha vanligt mer spelare som blir i t-nolla för att se misslyckandet. Detta betyder att en positional lönelyft inte ska arbeta. Med varje spelare som rymmer fyra kort ska många av dem, finna någon anledning att se misslyckandet.

Den tokiga regeln.
I håll dem är det sällsynt att en spelare ska ha de absoluta muttrarna, efter floden men i Omaha det har varit en gemensam händelse. Om du inte drar till muttrarna, efter misslyckandet dig har kunnat finna sig andra bästa eller mer ond. I håll ska de 9 outs ge dig ett godaskott på den vinnande handen. I Omaha kan du behöva 16 eller 20 outs även att bli in efter misslyckandet. I mest exempel ska du måste kraftmätningen den bästa handen segra. På grund av alla möjligheter efter misslyckandet önskar du inte att sakta lek en hand och att ge din motståndare en möjlighet att dra ut på dig.

Dåligare takter
Sedan mer spelare blir för att se misslyckandet, kan krukorna vara mycket stora i Omaha. Spelare ska få korrekt sannolikhet för att försvara att bli i en hand. Detta betyder att det ska finnas dåligare takter i Omaha. Du måste ha den emotionella fastheten som behandlar detta, om du önskar att spela leken.

Lär leken
Om du önskar att vara en vinnare, måste du lära att spela Omaha korrekt. Du kan inte vara en vinnare, om du använder din håll dem strategi för denna lek. Omaha är inte Texas Hold dem.
Minns till nästa gång:
”Kommer går lycka och… kunskapsstagför evigt!”,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *