January 17, 2019

Gör rätt satsning

En vad är en förklaring att endera A. ”mig har den bästa handen och jag ska slå vad pengar på den” eller B. ”dig har en fattig hand, och du ska vika, om du tvingas för att slå vad på den”.
Typisk är spelare förment att slå vad, när de har en bra hand. Spelare, som inte har bra händer, är förment att vika. Naturligtvis, om den var detta enkelt, skulle det intefinnas något behov för denna sida. Du kunde som väl slå vad på Muskelryckning-TAC-tån. Mest spelare spelar tvärtemot denna idé och att försöka att vara en listig eller bedräglig spelare. Fall inte in i denna fälla, när du skulle lära precis att spela.
Din slå vad strategi bör byggas på denna enkla idé, men du måste veta när att ströva och slå vad i lägen, då du inte annars. Är här några lägen som du bör starta att se för att förbättra din lek:
Rullgardin-stjäla
När du är i återförsäljarens position, och endast du och rullgardinerna är resterande i leken, kallas en lönelyft ofta ”rullgardin-att stjäla”. Detta är, därför att rullgardinerna kan vika, eftersom, om du inte lyftte men enkelt kallat, rullgardinerna skulle kontrollera enkelt. Dess ska en bra väg att göra en bock eller två, men göra aldrig dig rik. Dess mer av en väg att avsluta det modigt fastar och har en ny hand som handlas med mer spelare (och mer pengar).
Stöld-lönelyften
Om du är sista att agera, och alla spelare har kontrollerat till dig och att slå vad enkelt för att begränsa numret av spelare eller för att ta krukan kallas enlönelyft. Använd inte detta exklusivt, som bättre spelare ska vara på dig snabbt och ska börja kontroll-att lyfta mot din (troligtvis) fattiga hand. Det är bra att använda en stöldlönelyft, när du har en utmärkt teckningshand liksom en mutterspolningattraktion. Spelare ska ansa ”för att kontrollera till raiseren”. Om du drar till din hand, har du nu en större kruka som ska segras. Om du inte gör, kan hoppas du alltid kontrollera och det femte kortet gör din hand.

Kontroll-lönelyften
Att lyfta för kontroll kontrollerar till din motståndare, med avsikten av att locka dem att slå vad, så att du kan lyfta dem tillbaka. Din avsikt är att locka dem in i en falsk avkänning av säkerhet, så att du kan lyfta dem och öka krukan (minns, efter slå vad man har begåtts, dess mer rimlig dem ska begå till två).

Öppnaren
Denna våghalsiga flyttning göras ofta av folk som bluffar. Det är när personen först att agera lönelyfter som på en gång gör alla andra spelare appell två vad. Dess inteniton är att begränsa numret av spelare. I stort uppgår denna flyttning till tillbaka enlönelyft. Effekten ska orsaka nästan bestämt många spelare till vecket, men de som återstår, endera ska vara lika aggressiva eller ska ha riktigt en stor hand. Detta är också bekant som slå vad för information. Denna taktik är bästa som används med få spelare in på handen.

Sammanpressning
Sammanpressning är en taktik som används endast i enräckt lek. Den slå vad, när du har en bra hand för närvarande, och du misstänker en annan spelare, eller spelare kan vara på en attraktion. Till exempel har du bästa par med den bästa kickeren. Möjligheter är dem ska inte göra deras attraktion (är den en raksträcka eller en slätt attraktion, etc.). Ditt mål är att begränsa deras krukasannolikhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *